Bentley MOSES CONNECT Edition v10 Update 12

Bentley MOSES CONNECT Edition v10 Update 12
نرم افزار تخصصی شبیه سازی فرآیند تولید و نصب سازه‌های استاتیک دریایی
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Bentley MOSES CONNECT Edition v10 Update 12 خرید Bentley MOSES CONNECT Edition v10 Update 12

Bentley MAXSURF CONNECT Edition 21.12.00.10

Bentley MAXSURF CONNECT Edition 21.12.00.10
نرم افزار طراحی کشتی و مخازن دریایی
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Bentley MAXSURF CONNECT Edition 21.12.00.10 خرید Bentley MAXSURF CONNECT Edition 21.12.00.10

Bentley Multiframe CONNECT Edition v21.12.00.10

Bentley Multiframe CONNECT Edition v21.12.00.10
نرم افزار طراحی و آنالیز سازه‌های دریایی
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Bentley Multiframe CONNECT Edition v21.12.00.10 خرید Bentley Multiframe CONNECT Edition v21.12.00.10

Autodesk Vehicle Tracking 2019

Autodesk Vehicle Tracking 2019
نرم افزار آنالیز و شبیه سازی جابجایی خودرو
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk Vehicle Tracking 2019 خرید Autodesk Vehicle Tracking 2019

Autodesk Vehicle Tracking 2018

Autodesk Vehicle Tracking 2018
نرم افزار آنالیز و شبیه سازی جابجایی خودرو
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk Vehicle Tracking 2018 خرید Autodesk Vehicle Tracking 2018

Dassault Systemes ICEM Surf 2017.0

Dassault Systemes ICEM Surf 2017.0
نرم افزار پیشرفته طراحی و مدل‌سازی سطوح
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Dassault Systemes ICEM Surf 2017.0 خرید Dassault Systemes ICEM Surf 2017.0

AVL Suite 2016.0

AVL Suite 2016.0
نرم افزار قدرتمند شبیه‌سازی چند بعدی و طراحی موتور و نیرو محرکه
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر AVL Suite 2016.0 خرید AVL Suite 2016.0

Bentley HAMMER CONNECT Edition 10.00.00

Bentley HAMMER CONNECT Edition 10.00.00
نرم افزاری برای تحلیل ضربه قوچ بوده که محصول شرکت Bentley می باشد
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Bentley HAMMER CONNECT Edition 10.00.00 خرید Bentley HAMMER CONNECT Edition 10.00.00

GT-SUITE 2016 B3

GT-SUITE 2016 B3
نرم افزار قدرتمند طراحی و تحلیل سیستم های مکانیکی و انتقال قدرت و به ویژه موتور خودرو
۲۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر GT-SUITE 2016 B3 خرید GT-SUITE 2016 B3

Autodesk Alias Surface 2019

Autodesk Alias Surface 2019
نرم افزاری بمنظور طراحی سه بعدی بدنه ی خودرو
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk Alias Surface 2019 خرید Autodesk Alias Surface 2019

Autodesk Alias Surface 2018

Autodesk Alias Surface 2018
نرم افزاری بمنظور طراحی سه بعدی بدنه ی خودرو
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk Alias Surface 2018 خرید Autodesk Alias Surface 2018

Autodesk Alias Surface 2016

Autodesk Alias Surface 2016
نرم افزاری بمنظور طراحی سه بعدی بدنه ی خودرو
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk Alias Surface 2016 خرید Autodesk Alias Surface 2016
اینترنتی سکیوریتی و آنتی ویروس ESET بهمراه لایسنس ارجینال یکساله