WINCC Flexible 2008 SP5 - Release 2017

WINCC Flexible 2008 SP5 - Release 2017
نرم افزاری قدرتمند جهت برنامه نویسی HMI سخت افزاری شرکت زیمنس
۱۰۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر WINCC Flexible 2008 SP5 - Release 2017 خرید WINCC Flexible 2008 SP5 - Release 2017

SIEMENS SIMATIC PCS7 V9.0

SIEMENS SIMATIC PCS7 V9.0
نرم افزار PCS7 محيطي مجتمع از چند نرم افزار اتوماسيون زيمنس مي باشد که مدیریت کلیه امور اتوماسيون يک کارخانه بزرگ را ممکن مي سازد.
۱۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر SIEMENS SIMATIC PCS7 V9.0 خرید SIEMENS SIMATIC PCS7 V9.0

Simatic HMI WinCC 7.4 SP1

Simatic HMI WinCC 7.4 SP1
نرم افزاری قدرتمند از شرکت زیمنس بمنظور شبیه سازی فرایندهای کنترلی
۱۰۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Simatic HMI WinCC 7.4 SP1 خرید Simatic HMI WinCC 7.4 SP1

SIMATIC STEP7 5.6 Professional Edition

SIMATIC STEP7 5.6 Professional Edition
نرم افزار قدرتمند شرکت زیمنس بمنظور برنامه ریزی و پیکربندی PLC های سری 300 و 400 این کمپانی
۶۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر SIMATIC STEP7 5.6 Professional Edition خرید SIMATIC STEP7 5.6 Professional Edition

Siemens Simatic TIA Portal v14.0 SP1

Siemens Simatic TIA Portal v14.0 SP1
نرم افزار قدرتمند شرکت زیمنس برای راه اندازی سیستم های اتوماسیون صنعتی
۱۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Siemens Simatic TIA Portal v14.0 SP1 خرید Siemens Simatic TIA Portal v14.0 SP1

Siemens Simatic TIA Portal V14

Siemens Simatic TIA Portal V14
نرم افزار قدرتمند شرکت زیمنس برای راه اندازی سیستم های اتوماسیون صنعتی
۱۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Siemens Simatic TIA Portal V14 خرید Siemens Simatic TIA Portal V14

Siemens LMS Virtual Lab R13.5

Siemens LMS Virtual Lab R13.5
قدرتمندترین نرم افزار شبیه سازی مهندسی و سیستم‌های مکانیکی
۴۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Siemens LMS Virtual Lab R13.5 خرید Siemens LMS Virtual Lab R13.5

Siemens Simatic PCS7 8.2

Siemens Simatic PCS7 8.2
نرم افزار PCS7 محيطي مجتمع از چند نرم افزار اتوماسيون زيمنس مي باشد که مدیریت کلیه امور اتوماسيون يک کارخانه بزرگ را ممکن مي سازد.
۱۰۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Siemens Simatic PCS7 8.2 خرید Siemens Simatic PCS7 8.2

Simatic HMI WinCC 7.4

Simatic HMI WinCC 7.4
نرم افزاری قدرتمند از شرکت زیمنس بمنظور شبیه سازی فرایندهای کنترلی
۷۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Simatic HMI WinCC 7.4 خرید Simatic HMI WinCC 7.4

Siemens DIGSI 4.90

Siemens DIGSI 4.90
نرم افزاری قدرتمند برای برنامه نویسی PLC های تولید شده توسط شرکت زیمنس می باشد
۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Siemens DIGSI 4.90 خرید Siemens DIGSI 4.90

Siemens Simatic PCS7 8.1 SP1

Siemens Simatic PCS7 8.1 SP1
نرم افزار PCS7 محيطي مجتمع از چند نرم افزار اتوماسيون زيمنس مي باشد که مدیریت کلیه امور اتوماسيون يک کارخانه بزرگ را ممکن مي سازد.
۱۵۰۰۰۰   ۱۰۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Siemens Simatic PCS7 8.1 SP1 خرید Siemens Simatic PCS7 8.1 SP1

SIMATIC S7 CFC v7 SP1

SIMATIC S7 CFC v7 SP1
نرم افزاری در زمینه اتوماسیون اجرایی از شرکت زیمنس
۳۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر SIMATIC S7 CFC v7 SP1 خرید SIMATIC S7 CFC v7 SP1
نرم افزار SmartPlant Instrumentation 2013