Siemens Drive ES Basic v5.6 SP1

Siemens Drive ES Basic v5.6 SP1
نرم افزار مدیریت و راه‌اندازی سیستم‌های کنترل حرکت زیمنس
۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Siemens Drive ES Basic v5.6 SP1 خرید Siemens Drive ES Basic v5.6 SP1

Siemens SIMATIC WinCC v7.5 Update 1

Siemens SIMATIC WinCC v7.5  Update 1
نرم افزاری قدرتمند از شرکت زیمنس بمنظور شبیه سازی فرایندهای کنترلی
۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Siemens SIMATIC WinCC v7.5  Update 1 خرید Siemens SIMATIC WinCC v7.5  Update 1

Siemens Solid Edge 2019 MP03

Siemens Solid Edge 2019 MP03
نرم افزار پیشرفته طراحی سه بعدی، شبیه سازی و تولید قطعات
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Siemens Solid Edge 2019 MP03 خرید Siemens Solid Edge 2019 MP03

Siemens PLM Teamcenter v12.0

Siemens PLM Teamcenter v12.0
نرم افزار قدرتمند مدیریت چرخه‌عمر محصول
۶۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Siemens PLM Teamcenter v12.0 خرید Siemens PLM Teamcenter v12.0

Siemens SIMATIC WinCC v7.5

Siemens SIMATIC WinCC v7.5
نرم افزاری قدرتمند از شرکت زیمنس بمنظور شبیه سازی فرایندهای کنترلی
۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Siemens SIMATIC WinCC v7.5 خرید Siemens SIMATIC WinCC v7.5

Siemens SIMATIC STEP 7 Professional 2017 SR1

Siemens SIMATIC STEP 7 Professional 2017 SR1
نرم افزار قدرتمند شرکت زیمنس بمنظور برنامه ریزی و پیکربندی PLC های سری 300 و 400 این کمپانی
۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Siemens SIMATIC STEP 7 Professional 2017 SR1 خرید Siemens SIMATIC STEP 7 Professional 2017 SR1

SIEMENS Simotion Scout V5.2 SP1

SIEMENS Simotion Scout V5.2 SP1
نرم افزاری جهت راه اندازی، پارامتردهی، مانیتورینگ و کنترل پروسه درایوهای sinamic شرکت زیمنس است
۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر SIEMENS Simotion Scout V5.2 SP1 خرید SIEMENS Simotion Scout V5.2 SP1

Siemens Simatic TIA Portal v15.1

Siemens Simatic TIA Portal v15.1
نرم افزار قدرتمند شرکت زیمنس برای راه اندازی سیستم های اتوماسیون صنعتی
۱۰۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Siemens Simatic TIA Portal v15.1 خرید Siemens Simatic TIA Portal v15.1

Siemens SIMATIC S7 F Systems v6.2 Update 1

Siemens SIMATIC S7 F Systems v6.2 Update 1
نرم افزاری در زمینه سیستم های FaileSafe از خانواده Simatic شرکت زیمنس
۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Siemens SIMATIC S7 F Systems v6.2 Update 1 خرید Siemens SIMATIC S7 F Systems v6.2 Update 1

SIEMENS SIMATIC PCS7 V9.0 SP1

SIEMENS SIMATIC PCS7 V9.0 SP1
نرم افزار PCS7 محيطي مجتمع از چند نرم افزار اتوماسيون زيمنس مي باشد که مدیریت کلیه امور اتوماسيون يک کارخانه بزرگ را ممکن مي سازد.
۱۰۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر SIEMENS SIMATIC PCS7 V9.0 SP1 خرید SIEMENS SIMATIC PCS7 V9.0 SP1

Siemens LMS Test.Lab 17A

Siemens LMS Test.Lab 17A
مجموعه ابزار یکپارچه تست، آنالیز و گزارش دهی فرآیندهای مهندسی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Siemens LMS Test.Lab 17A خرید Siemens LMS Test.Lab 17A

Siemens LMS Tecware v3.11

Siemens LMS Tecware v3.11
نرم افزار قدرتمند مهندسی آنالیز دوام قطعات صنعتی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Siemens LMS Tecware v3.11 خرید Siemens LMS Tecware v3.11
مشاوره تخصصی در خصوص ویزای کانادا