HTRI Xchanger Suite v7.3.2

HTRI Xchanger Suite v7.3.2
نرم افزار طراحی، ارزیابی و شبیه‌سازی تجهیزات انتقال حرارت
۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر HTRI Xchanger Suite v7.3.2 خرید HTRI Xchanger Suite v7.3.2

ANSYS Additive 19.2

 ANSYS Additive 19.2
نرم افزار شبیه‌سازی فرآیند تولید افزودنی (AM) و چاپ سه‌بعدی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر  ANSYS Additive 19.2 خرید  ANSYS Additive 19.2

ANSYS Discovery Enterprise 19.2

ANSYS Discovery Enterprise 19.2
نرم افزار پیشرفته شبیه‌سازی مهندسی به صورت زنده و تعاملی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر ANSYS Discovery Enterprise 19.2 خرید ANSYS Discovery Enterprise 19.2

DS CADAM Drafting V5-6R2018 SP2

DS CADAM Drafting V5-6R2018 SP2
نرم افزار طراحی و مدل‌سازی دو بعدی
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر DS CADAM Drafting V5-6R2018 SP2 خرید DS CADAM Drafting V5-6R2018 SP2

Mechanical Simulation CarSIM 2017.1

Mechanical Simulation CarSIM 2017.1
نرم افزار CarSim (کارسیم) یک نرم افزار شبیه سازی خودرو است.
۳۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Mechanical Simulation CarSIM 2017.1 خرید Mechanical Simulation CarSIM 2017.1

Exa PowerFLOW 5.3c

Exa PowerFLOW 5.3c
نرم افزار دینامیک سیالات محاسباتی به روش شبکه بولتزمن
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Exa PowerFLOW 5.3c خرید Exa PowerFLOW 5.3c

Mechanical Simulation CarSIM 2016.1

Mechanical Simulation CarSIM 2016.1
نرم افزار CarSim (کارسیم) یک نرم افزار شبیه سازی خودرو است.
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Mechanical Simulation CarSIM 2016.1 خرید Mechanical Simulation CarSIM 2016.1

SolidThinking Suite 2018

SolidThinking Suite 2018
نرم افزاری جامع و قدرتمند برای مدل‌سازی سه بعدی و طراحی صنعتی در محیطی شبیه‌سازی شده
۲۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر SolidThinking Suite 2018 خرید SolidThinking Suite 2018

SolidThinking Suite 2017

SolidThinking Suite 2017
نرم افزاری جامع و قدرتمند برای مدل‌سازی سه بعدی و طراحی صنعتی در محیطی شبیه‌سازی شده
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر SolidThinking Suite 2017 خرید SolidThinking Suite 2017

SolidThinking Suite 2016

SolidThinking Suite 2016
نرم افزاری جامع و قدرتمند برای مدل‌سازی سه بعدی و طراحی صنعتی در محیطی شبیه‌سازی شده
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر SolidThinking Suite 2016 خرید SolidThinking Suite 2016

MSC Apex Grizzly 2017

MSC Apex Grizzly 2017
نرم افزار شبیه‌سازی مدل‌های مهندسی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر MSC Apex Grizzly 2017 خرید MSC Apex Grizzly 2017

CSI SAP2000 Ultimate 20.0.0

CSI SAP2000 Ultimate 20.0.0
نرم افزار جامع تحلیل و طراحی سازه ها
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر CSI SAP2000 Ultimate 20.0.0 خرید CSI SAP2000 Ultimate 20.0.0