Bentley LEAP Bridge Steel CONNECT Edition v18.00.00.31

Bentley LEAP Bridge Steel CONNECT Edition v18.00.00.31
نرم افزار آنالیز و طراحی پل‌های فولادی
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Bentley LEAP Bridge Steel CONNECT Edition v18.00.00.31 خرید Bentley LEAP Bridge Steel CONNECT Edition v18.00.00.31

Bentley LEAP Bridge Concrete CONNECT Edition v17

Bentley LEAP Bridge Concrete CONNECT Edition v17
نرم افزار آنالیز و طراحی پل‌های بتنی
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Bentley LEAP Bridge Concrete CONNECT Edition v17 خرید Bentley LEAP Bridge Concrete CONNECT Edition v17

Bentley SewerGEMS CONNECT Edition 10.01.01.04

Bentley SewerGEMS CONNECT Edition 10.01.01.04
نرم افزار مدل‌سازی فاضلاب‌های بهداشتی و ترکیبی
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Bentley SewerGEMS CONNECT Edition 10.01.01.04 خرید Bentley SewerGEMS CONNECT Edition 10.01.01.04

Bentley CivilStorm CONNECT Edition 10.01.01.04

Bentley CivilStorm CONNECT Edition 10.01.01.04
نرم افزار آنالیز و مدل‌سازی سیستم‌های بارشی، طوفان و سیل
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Bentley CivilStorm CONNECT Edition 10.01.01.04 خرید Bentley CivilStorm CONNECT Edition 10.01.01.04

Bentley SewerCAD CONNECT Edition 10.01.00

Bentley SewerCAD CONNECT Edition 10.01.00
نرم افزار طراحی و آنالیز فاضلاب‌های بهداشتی
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Bentley SewerCAD CONNECT Edition 10.01.00 خرید Bentley SewerCAD CONNECT Edition 10.01.00

Autodesk Navisworks Simulate 2019

Autodesk Navisworks Simulate 2019
نرم افزار تخصصی شبیه سازی و طراحی سازه‌های ساختمانی و فضای بین شهری
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk Navisworks Simulate 2019 خرید Autodesk Navisworks Simulate 2019

Bentley LEAP Bridge Enterprise V8i SS6 v13.00.00.68

Bentley LEAP Bridge Enterprise V8i SS6 v13.00.00.68
نرم افزار آنالیز و طراحی پل‌های بتنی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Bentley LEAP Bridge Enterprise V8i SS6 v13.00.00.68 خرید Bentley LEAP Bridge Enterprise V8i SS6 v13.00.00.68

Bentley SewerGEMS V8i SS5 v08.11.05.113

Bentley SewerGEMS V8i SS5 v08.11.05.113
نرم افزار مدل‌سازی فاضلاب‌های بهداشتی و ترکیبی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Bentley SewerGEMS V8i SS5 v08.11.05.113 خرید Bentley SewerGEMS V8i SS5 v08.11.05.113

Autodesk Navisworks Simulate 2017

Autodesk Navisworks Simulate 2017
نرم افزار تخصصی شبیه سازی و طراحی سازه‌های ساختمانی و فضای بین شهری
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk Navisworks Simulate 2017 خرید Autodesk Navisworks Simulate 2017

Bentley PowerCivil for Middle East V8i SS4 v08.11.09.789

Bentley PowerCivil for Middle East V8i SS4 v08.11.09.789
نرم افزار کامل طراحی سه بعدی بافت شهری و جاده‌ای مخصوص کشورهای خاورمیانه
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Bentley PowerCivil for Middle East V8i SS4 v08.11.09.789 خرید Bentley PowerCivil for Middle East V8i SS4 v08.11.09.789

Bentley Power InRoads V8i SS4 v08.11.09.788

Bentley Power InRoads V8i SS4 v08.11.09.788
نرم افزار مدل‌سازی، طراحی و آنالیز اتوبان‌ها و تقاطع‌ها
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Bentley Power InRoads V8i SS4 v08.11.09.788 خرید Bentley Power InRoads V8i SS4 v08.11.09.788

Bentley Power GEOPAK V8i SS4 v08.11.09.788

Bentley Power GEOPAK V8i SS4 v08.11.09.788
نرم افزار طراحی و آنالیز جاده‌ها
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Bentley Power GEOPAK V8i SS4 v08.11.09.788 خرید Bentley Power GEOPAK V8i SS4 v08.11.09.788