Autodesk Inventor Pro 2019

Autodesk Inventor Pro 2019
نرم افزار طراحی قطعات صنعتی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk Inventor Pro 2019 خرید Autodesk Inventor Pro 2019

Autodesk Inventor Pro 2018

Autodesk Inventor Pro 2018
نرم افزار طراحی قطعات صنعتی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk Inventor Pro 2018 خرید Autodesk Inventor Pro 2018

Autodesk Navisworks Simulate 2019

Autodesk Navisworks Simulate 2019
نرم افزار تخصصی شبیه سازی و طراحی سازه‌های ساختمانی و فضای بین شهری
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk Navisworks Simulate 2019 خرید Autodesk Navisworks Simulate 2019

CSI PERFORM-3D 7.0

CSI PERFORM-3D 7.0
نرم افزار طراحی، تحلیل و ارزیابی سازه های مهندسی
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر CSI PERFORM-3D 7.0 خرید CSI PERFORM-3D 7.0

CSI SAP2000 Ultimate 20.0.0

CSI SAP2000 Ultimate 20.0.0
نرم افزار جامع تحلیل و طراحی سازه ها
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر CSI SAP2000 Ultimate 20.0.0 خرید CSI SAP2000 Ultimate 20.0.0

Autodesk Moldflow 2018

Autodesk Moldflow 2018
نرم افزار تخصصی شبیه سازی انواع فرآیندهای تزریق پلاستیک
۳۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk Moldflow 2018 خرید Autodesk Moldflow 2018

CSI SAP2000 v19.1.1

CSI SAP2000 v19.1.1
نرم افزار جامع تحلیل و طراحی سازه ها
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر CSI SAP2000 v19.1.1 خرید CSI SAP2000 v19.1.1

CSI SAP2000 v19.0.0

CSI SAP2000 v19.0.0
نرم افزار جامع تحلیل و طراحی سازه ها
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر CSI SAP2000 v19.0.0 خرید CSI SAP2000 v19.0.0

Moldex3D R14.0

Moldex3D R14.0
نرم افزار شبیه سازی ریخته‌گری تزریق پلاستیک
۷۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Moldex3D R14.0 خرید Moldex3D R14.0

Intergraph PVElite 2016 v18.00.01

Intergraph PVElite 2016 v18.00.01
نرم افزار طراحی و تحلیل مخازن تحت فشار
۳۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Intergraph PVElite 2016 v18.00.01 خرید Intergraph PVElite 2016 v18.00.01

THESEUS-FE v5.1.08

THESEUS-FE v5.1.08
نرم افزار شبیه سازی و آنالیز حرارت در کابین وسایل نقلیه
۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر THESEUS-FE v5.1.08 خرید THESEUS-FE v5.1.08

Bentley OpenPlant Isometric Manager V8i SS5 v08.11.09.404

Bentley OpenPlant Isometric Manager V8i SS5 v08.11.09.404
نرم افزار طراحی هوشمند ایزومتریک
۳۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Bentley OpenPlant Isometric Manager V8i SS5 v08.11.09.404 خرید Bentley OpenPlant Isometric Manager V8i SS5 v08.11.09.404
نرم افزار SmartPlant Instrumentation 2013