Bentley MicroStation Connect Edition Update 9 10.09.01.01

Bentley MicroStation Connect Edition Update 9 10.09.01.01
نرم افزار شبیه سازی، مدل سازی و نقشه کشی در زمینه نقشه‌های GPS و GIS
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Bentley MicroStation Connect Edition Update 9 10.09.01.01 خرید Bentley MicroStation Connect Edition Update 9 10.09.01.01

Autodesk PartMaker 2018

Autodesk PartMaker 2018
نرم افزار شبیه سازی تولید قطعات صنعتی با دستگاه‌های CNC
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk PartMaker 2018 خرید Autodesk PartMaker 2018

Autodesk PartMaker 2017

Autodesk PartMaker 2017
نرم افزار شبیه سازی تولید قطعات صنعتی با دستگاه‌های CNC
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk PartMaker 2017 خرید Autodesk PartMaker 2017

DS SIMULIA Isight 2018

DS SIMULIA Isight 2018
نرم افزار اتصال و یکپارچه سازی داده برای انواع نرم افزار های شبیه سازی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر DS SIMULIA Isight 2018 خرید DS SIMULIA Isight 2018

Bentley SewerGEMS CONNECT Edition 10.01.01.04

Bentley SewerGEMS CONNECT Edition 10.01.01.04
نرم افزار مدل‌سازی فاضلاب‌های بهداشتی و ترکیبی
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Bentley SewerGEMS CONNECT Edition 10.01.01.04 خرید Bentley SewerGEMS CONNECT Edition 10.01.01.04

Bentley CivilStorm CONNECT Edition 10.01.01.04

Bentley CivilStorm CONNECT Edition 10.01.01.04
نرم افزار آنالیز و مدل‌سازی سیستم‌های بارشی، طوفان و سیل
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Bentley CivilStorm CONNECT Edition 10.01.01.04 خرید Bentley CivilStorm CONNECT Edition 10.01.01.04

midas NFX 2018 R1

midas NFX 2018 R1
نرم افزار شبیه سازی دینامیک سیالات و آنالیز المان محدود
۲۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر midas NFX 2018 R1 خرید midas NFX 2018 R1

Autodesk Alias Concept 2019

Autodesk Alias Concept 2019
نرم افزار طراحی مفهومی خودرو
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk Alias Concept 2019 خرید Autodesk Alias Concept 2019

Autodesk Alias Concept 2018

Autodesk Alias Concept 2018
نرم افزار طراحی مفهومی خودرو
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk Alias Concept 2018 خرید Autodesk Alias Concept 2018

Autodesk Alias AutoStudio 2019

Autodesk Alias AutoStudio 2019
نرم افزار طراحی خودرو و قطعات صنعتی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk Alias AutoStudio 2019 خرید Autodesk Alias AutoStudio 2019

Autodesk Alias AutoStudio 2018

Autodesk Alias AutoStudio 2018
نرم افزار طراحی خودرو و قطعات صنعتی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk Alias AutoStudio 2018 خرید Autodesk Alias AutoStudio 2018

Autodesk Alias SpeedForm 2019

Autodesk Alias SpeedForm 2019
نرم افزار طراحی سه بعدی خودرو، محصولات مصرفی و صنعتی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk Alias SpeedForm 2019 خرید Autodesk Alias SpeedForm 2019
اینترنتی سکیوریتی و آنتی ویروس ESET بهمراه لایسنس ارجینال یکساله