ESRI ArcGIS Desktop 10.6

 ESRI ArcGIS Desktop 10.6
نرم افزاری قدرتمند در زمینه سیستم های اطلاعات مکانی
۳۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر  ESRI ArcGIS Desktop 10.6 خرید  ESRI ArcGIS Desktop 10.6

DS CADAM Drafting V5-6R2018 SP2

DS CADAM Drafting V5-6R2018 SP2
نرم افزار طراحی و مدل‌سازی دو بعدی
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر DS CADAM Drafting V5-6R2018 SP2 خرید DS CADAM Drafting V5-6R2018 SP2

AVEVA Bocad Suite v2.2.0.3

AVEVA Bocad Suite v2.2.0.3
نرم افزار پیشرفته طراحی، مدل‌سازی و آنالیز سازه‌های صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر AVEVA Bocad Suite v2.2.0.3 خرید AVEVA Bocad Suite v2.2.0.3

AVEVA Marine v12.1 SP4.29

AVEVA Marine v12.1 SP4.29
نرم افزار پیشرفته طراحی و ساخت انواع کشتی و سازه‌های دریایی
۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر AVEVA Marine v12.1 SP4.29 خرید AVEVA Marine v12.1 SP4.29

AVEVA Instrumentation & Electrical 12.1 SP3

AVEVA Instrumentation & Electrical 12.1 SP3
نرم افزار طراحی شماتیک و نقشه‌کشی سیستم‌های کنترل
۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر AVEVA Instrumentation & Electrical 12.1 SP3 خرید AVEVA Instrumentation & Electrical 12.1 SP3

AVEVA Engineering 14.1 SP1

AVEVA Engineering 14.1 SP1
نرم افزار طراحی و مدیریت پروژه‌های مهندسی چند رشته‌ای
۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر AVEVA Engineering 14.1 SP1 خرید AVEVA Engineering 14.1 SP1

Autodesk Vault 2018

Autodesk Vault 2018
نرم افزار مدیریت داده های CAD
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk Vault 2018 خرید Autodesk Vault 2018

Autodesk Vault 2019

Autodesk Vault 2019
نرم افزار مدیریت داده های CAD
۳۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk Vault 2019 خرید Autodesk Vault 2019

PROWARE METSIM v2017.09

PROWARE METSIM v2017.09
نرم افزار شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی و معدنی
۳۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر PROWARE METSIM v2017.09 خرید PROWARE METSIM v2017.09

Primavera P6 Professional 17.7

Primavera P6 Professional 17.7
نرم افزار قدرتمند زمان بندی و کنترل پروژه
۳۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Primavera P6 Professional 17.7 خرید Primavera P6 Professional 17.7

Primavera P6 Professional 16.1

Primavera P6 Professional 16.1
نرم افزار قدرتمند زمان بندی و کنترل پروژه
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Primavera P6 Professional 16.1 خرید Primavera P6 Professional 16.1

Primavera P6 v8.3

Primavera P6 v8.3
نرم افزار قدرتمند زمان بندی و کنترل پروژه
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Primavera P6 v8.3 خرید Primavera P6 v8.3
اینترنتی سکیوریتی و آنتی ویروس ESET بهمراه لایسنس ارجینال یکساله