CAMWorks 2018 SP1

CAMWorks 2018 SP1
نرم افزار افزودن قابلیت های CAM به Solidworks
۳۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر CAMWorks 2018 SP1 خرید CAMWorks 2018 SP1

CAMWorks 2017 SP3

CAMWorks 2017 SP3
نرم افزار افزودن قابلیت های CAM به Solidworks
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر CAMWorks 2017 SP3 خرید CAMWorks 2017 SP3

OriginLab OriginPro 2018

OriginLab OriginPro 2018
رسم و تحلیل نمودار ها در رشته های مهندسی و عموم رشته های تحلیلی
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر OriginLab OriginPro 2018 خرید OriginLab OriginPro 2018

OriginLab OriginPro 2017

OriginLab OriginPro 2017
رسم و تحلیل نمودار ها در رشته های مهندسی و عموم رشته های تحلیلی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر OriginLab OriginPro 2017 خرید OriginLab OriginPro 2017

Autodesk Inventor Pro 2019

Autodesk Inventor Pro 2019
نرم افزار طراحی قطعات صنعتی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk Inventor Pro 2019 خرید Autodesk Inventor Pro 2019

Autodesk Inventor Pro 2018

Autodesk Inventor Pro 2018
نرم افزار طراحی قطعات صنعتی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk Inventor Pro 2018 خرید Autodesk Inventor Pro 2018

PROWARE METSIM v2017.09

PROWARE METSIM v2017.09
نرم افزار شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی و معدنی
۳۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر PROWARE METSIM v2017.09 خرید PROWARE METSIM v2017.09

Mentor Graphics PADS VX.2.3

Mentor Graphics PADS VX.2.3
نرم افزار طراحی مدارهای الکتریکی
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Mentor Graphics PADS VX.2.3 خرید Mentor Graphics PADS VX.2.3

Autodesk PowerMill 2019

Autodesk PowerMill 2019
یکی از قدرتمندترین و برجسته ترین نرم‌ افزارهای ماشین کاری قطعات
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk PowerMill 2019 خرید Autodesk PowerMill 2019

Autodesk PowerMill 2018

Autodesk PowerMill 2018
یکی از قدرتمندترین و برجسته ترین نرم‌ افزارهای ماشین کاری قطعات
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk PowerMill 2018 خرید Autodesk PowerMill 2018

Tekla Structures 2018

Tekla Structures 2018
نرم افزار طراحی سازه به صورت مدل های سه بعدی
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Tekla Structures 2018 خرید Tekla Structures 2018

Rhinoceros 6.3 + V-Ray 3.40

Rhinoceros 6.3 + V-Ray 3.40
نرم افزاری در زمینه مدل سازی سه بعدی
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Rhinoceros 6.3 + V-Ray 3.40 خرید Rhinoceros 6.3 + V-Ray 3.40
نرم افزار SmartPlant Instrumentation 2013