EViews Enterprise 10.0

EViews Enterprise 10.0
نرم افزار تخمین سیستم‌ها و مدل‌های اقتصادی، مخصوص دانشجویان و اساتید رشته اقتصاد
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر EViews Enterprise 10.0 خرید EViews Enterprise 10.0

NUMECA FINE™/OPEN 6.1

NUMECA FINE™/OPEN 6.1
با استفاده از این نرم افزار و استفاده از ابزارهای در نظر گرفته شده اجازه میدهد تا مدل های فیزیکی را با رویکرد CFD شبیه سازی کرد.
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر NUMECA FINE™/OPEN 6.1 خرید NUMECA FINE™/OPEN 6.1

Microsoft Visual Studio 2017

Microsoft Visual Studio 2017
نرم افزاری کاربردی بمنظور برنامه نویسی
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Microsoft Visual Studio 2017 خرید Microsoft Visual Studio 2017

IBM SPSS Statistics 25.0

IBM SPSS Statistics 25.0
نرم‌افزاری قدرتمند برای تحلیل‌های دقیق آماری
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر IBM SPSS Statistics 25.0 خرید IBM SPSS Statistics 25.0

EViews Enterprise 9.0

EViews Enterprise 9.0
نرم‌افزاری تخصصی در زمینه‌ی اقتصاد سنجی و آمار
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر EViews Enterprise 9.0 خرید EViews Enterprise 9.0

Microsoft Visual Studio Enterprise 2015

Microsoft Visual Studio Enterprise 2015
نرم افزاری کاربردی بمنظور برنامه نویسی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Microsoft Visual Studio Enterprise 2015 خرید Microsoft Visual Studio Enterprise 2015

NUMECA FINE™/OPEN 4.1

NUMECA FINE™/OPEN 4.1
با استفاده از این نرم افزار و استفاده از ابزارهای در نظر گرفته شده اجازه میدهد تا مدل های فیزیکی را با رویکرد CFD شبیه سازی کرد.
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر NUMECA FINE™/OPEN 4.1 خرید NUMECA FINE™/OPEN 4.1

Visual Studio 2013

Visual Studio 2013
نرم افزاری کاربردی بمنظور برنامه نویسی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Visual Studio 2013 خرید Visual Studio 2013

Delcam ArtCAM 2011

Delcam ArtCAM 2011
يك‌ نرم‌افزار منحصر به‌ فرد است‌ كه‌ به‌ شما امكان‌ ساخت‌ فرآورده‌هاي‌ سه‌بعدي‌ با كيفيت‌ بسيار بالا از طرح‌ها يا عكس‌هاي‌ مفهومي‌ را در حداقل زمانيكه ‌مي‌توانيد تصورش‌ را بكنيد، مي‌دهد.
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Delcam ArtCAM 2011 خرید Delcam ArtCAM 2011

IBM SPSS Statistics 23

IBM SPSS Statistics 23
نرم‌افزاری قدرتمند برای تحلیل‌های دقیق آماری
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر IBM SPSS Statistics 23 خرید IBM SPSS Statistics 23

Delcam ArtCAM 2012 SP2

Delcam ArtCAM 2012 SP2
يك‌ نرم‌افزار منحصر به‌ فرد است‌ كه‌ به‌ شما امكان‌ ساخت‌ فرآورده‌هاي‌ سه‌بعدي‌ با كيفيت‌ بسيار بالا از طرح‌ها يا عكس‌هاي‌ مفهومي‌ را در حداقل زمانيكه ‌مي‌توانيد تصورش‌ را بكنيد، مي‌دهد.
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Delcam ArtCAM 2012 SP2 خرید Delcam ArtCAM 2012 SP2