Autodesk 3ds Max 2019

Autodesk 3ds Max 2019
نرم افزاری قدرتمند بمنظور طراحی و مدلسازی سه بعدی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk 3ds Max 2019 خرید Autodesk 3ds Max 2019

Autodesk 3ds Max 2018

Autodesk 3ds Max 2018
نرم افزاری قدرتمند بمنظور طراحی و مدلسازی سه بعدی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk 3ds Max 2018 خرید Autodesk 3ds Max 2018

Autodesk 3ds Max 2017

Autodesk 3ds Max 2017
نرم افزاری قدرتمند بمنظور طراحی و مدلسازی سه بعدی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk 3ds Max 2017 خرید Autodesk 3ds Max 2017

Mentor Graphics PADS VX.2.3

Mentor Graphics PADS VX.2.3
نرم افزار طراحی مدارهای الکتریکی
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Mentor Graphics PADS VX.2.3 خرید Mentor Graphics PADS VX.2.3

Autodesk PowerInspect 2019

Autodesk PowerInspect 2019
نرم افزاری قدرتمند جهت بررسی یک قطعه صنعتی در محیط سه بعدی مجازی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk PowerInspect 2019 خرید Autodesk PowerInspect 2019

Autodesk PowerInspect 2018

Autodesk PowerInspect 2018
نرم افزاری قدرتمند جهت بررسی یک قطعه صنعتی در محیط سه بعدی مجازی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk PowerInspect 2018 خرید Autodesk PowerInspect 2018

FLOW-3D CAST Advanced v4.2.1.2

FLOW-3D CAST Advanced v4.2.1.2
این نرم افزار یکی از بهترین نرم افزار ها در زمینه شبیه سازی بوده و برای ریخته گری مورد استفاده قرار میگیرد
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر FLOW-3D CAST Advanced v4.2.1.2 خرید FLOW-3D CAST Advanced v4.2.1.2

Flow Science FLOW-3D 11.2

Flow Science FLOW-3D 11.2
نرم افزار شبیه سازی و تحلیل جریان CFD
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Flow Science FLOW-3D 11.2 خرید Flow Science FLOW-3D 11.2

Tekla Structures 2018

Tekla Structures 2018
نرم افزار طراحی سازه به صورت مدل های سه بعدی
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Tekla Structures 2018 خرید Tekla Structures 2018

SketchUp Pro 2018

SketchUp Pro 2018
نرم افزاری قدرتمند همراه با ابزارهای متنوع جهت ساخت، ویرایش و انتشار مدل های 3D می باشد.
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر SketchUp Pro 2018 خرید SketchUp Pro 2018

Rhinoceros 6.3 + V-Ray 3.40

Rhinoceros 6.3 + V-Ray 3.40
نرم افزاری در زمینه مدل سازی سه بعدی
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Rhinoceros 6.3 + V-Ray 3.40 خرید Rhinoceros 6.3 + V-Ray 3.40

Geomagic Sculpt 2017.0

Geomagic Sculpt 2017.0
نرم افزار مجسمه سازی سه بعدی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Geomagic Sculpt 2017.0 خرید Geomagic Sculpt 2017.0
نرم افزار SmartPlant Instrumentation 2013