DS SIMULIA Isight 2018

DS SIMULIA Isight 2018
نرم افزار اتصال و یکپارچه سازی داده برای انواع نرم افزار های شبیه سازی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر DS SIMULIA Isight 2018 خرید DS SIMULIA Isight 2018

Dassault Systemes ICEM Surf 2017.0

Dassault Systemes ICEM Surf 2017.0
نرم افزار پیشرفته طراحی و مدل‌سازی سطوح
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Dassault Systemes ICEM Surf 2017.0 خرید Dassault Systemes ICEM Surf 2017.0

FunctionBay RecurDyn V9R1

FunctionBay RecurDyn V9R1
نرم افزار شبیه سازی و کنترل خواص حرکتی قطعات مکانیکی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر FunctionBay RecurDyn V9R1 خرید FunctionBay RecurDyn V9R1

Siemens Tecnomatix CAD Translators 6.0.2

Siemens Tecnomatix CAD Translators 6.0.2
نرم افزار تبدیل و ترجمه فایل‌های NX ،ProE و CATIA به JT و برعکس
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Siemens Tecnomatix CAD Translators 6.0.2 خرید Siemens Tecnomatix CAD Translators 6.0.2

AutoForm Plus R7

AutoForm Plus R7
نرم افزاری قدرتمندی است که در صنایع شکل دهی به خصوص در شاخه ورق کاری
۳۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر AutoForm Plus R7 خرید AutoForm Plus R7

Dassault Systemes CATIA P3 V5-6R2017

Dassault Systemes CATIA P3 V5-6R2017
یکی از قویترین نرم افزارهای طراحی،تولید و تحلیل به کمک کامپیوتر یا CAD/CAM/CAE در جهان میباشد
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Dassault Systemes CATIA P3 V5-6R2017 خرید Dassault Systemes CATIA P3 V5-6R2017

SIMULIA Isight 2016

SIMULIA Isight 2016
نرم افزار اتصال و یکپارچه سازی داده برای انواع نرم افزار های شبیه سازی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر SIMULIA Isight 2016 خرید SIMULIA Isight 2016

Dassault Systemes CATIA P2 V5-6R2016

Dassault Systemes CATIA P2 V5-6R2016
یکی از قویترین نرم افزارهای طراحی،تولید و تحلیل به کمک کامپیوتر یا CAD/CAM/CAE در جهان میباشد
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Dassault Systemes CATIA P2 V5-6R2016 خرید Dassault Systemes CATIA P2 V5-6R2016

AutoForm Plus R6

AutoForm Plus R6
نرم افزاری قدرتمندی است که در صنایع شکل دهی به خصوص در شاخه ورق کاری
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر AutoForm Plus R6 خرید AutoForm Plus R6

Dassault Systemes CATIA ICEM Surf 2015.1

Dassault Systemes CATIA ICEM Surf 2015.1
نرم افزاری مناسب در راه حل های مدلسازی های 3D و مدیریت چرخه عمر محصول (PLM)
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Dassault Systemes CATIA ICEM Surf 2015.1 خرید Dassault Systemes CATIA ICEM Surf 2015.1

RecurDyn V8R3 SP1

RecurDyn V8R3 SP1
نرم افزار شبیه سازی و کنترل خواص حرکتی قطعات مکانیکی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر RecurDyn V8R3 SP1 خرید RecurDyn V8R3 SP1

Mentor Graphics FloMCAD Bridge Catia V5_V10

Mentor Graphics FloMCAD Bridge Catia V5_V10
نرم افزار MentorGraphics FloMCAD Bridge Catia
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Mentor Graphics FloMCAD Bridge Catia V5_V10 خرید Mentor Graphics FloMCAD Bridge Catia V5_V10
مشاوره تخصصی در خصوص ویزای کانادا