Intel Quartus Prime 17.0

Intel Quartus Prime 17.0
نرم افزاری قدرتمند جهت طرحی دیجیتال و کار با FPGA
۱۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Intel Quartus Prime 17.0 خرید Intel Quartus Prime 17.0

NI LabView 2017 +Toolkits

NI LabView 2017 +Toolkits
یک آزمایشگاه مجازی پیشرفته جهت شبیه سازی سیستم های مختلف
۱۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر NI LabView 2017 +Toolkits خرید NI LabView 2017 +Toolkits

Xilinx Vivado 2017.1

Xilinx Vivado 2017.1
نرم افزاری قدرتمند از کمپانی Xilinx بمنظور طراحی FPGA های سری 7 به بعد Xilinx
۱۰۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Xilinx Vivado 2017.1 خرید Xilinx Vivado 2017.1

Mentor Graphics ModelSim SE 10.5

Mentor Graphics ModelSim SE 10.5
یک نرم افزار شبیه ساز برای برنامه های نوشته شده به زبان VHDL و Verilog جهت تراشه های FPGA میباشد
۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Mentor Graphics ModelSim SE 10.5 خرید Mentor Graphics ModelSim SE 10.5

Altera Quartus Prime v16.0.1

Altera Quartus Prime v16.0.1
نرم افزاری قدرتمند جهت طرحی دیجیتال و کار با FPGA
۱۵۰۰۰۰   ۱۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Altera Quartus Prime v16.0.1 خرید Altera Quartus Prime v16.0.1

NI LabView 2016 +Toolkits

NI LabView 2016 +Toolkits
یک آزمایشگاه مجازی پیشرفته جهت شبیه سازی سیستم های مختلف
۱۰۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر NI LabView 2016 +Toolkits خرید NI LabView 2016 +Toolkits

Mentor Graphics ModelSim 10.2c

Mentor Graphics ModelSim 10.2c
یک نرم افزار شبیه ساز برای برنامه های نوشته شده به زبان VHDL و Verilog جهت تراشه های FPGA میباشد
۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Mentor Graphics ModelSim 10.2c خرید Mentor Graphics ModelSim 10.2c

Xilinx Vivado 2015.4

Xilinx Vivado 2015.4
نرم افزاری قدرتمند از کمپانی Xilinx بمنظور طراحی FPGA های سری 7 به بعد Xilinx
۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Xilinx Vivado 2015.4 خرید Xilinx Vivado 2015.4

Altera Quartus Prime v15.1

Altera Quartus Prime v15.1
نرم افزاری قدرتمند جهت طرحی دیجیتال و کار با FPGA
۱۰۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Altera Quartus Prime v15.1 خرید Altera Quartus Prime v15.1

Altera Quartus II v15.1

Altera Quartus II v15.1
نرم افزاری قدرتمند جهت طرحی دیجیتال و کار با FPGA
۱۰۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Altera Quartus II v15.1 خرید Altera Quartus II v15.1

Synopsys FPGA Synthesis Products I 2014.03

Synopsys FPGA Synthesis Products I 2014.03
نرم افزاری است برای بررسی و طراحی و برنامه نویسی مدارها
۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Synopsys FPGA Synthesis Products I 2014.03 خرید Synopsys FPGA Synthesis Products I 2014.03

NI LabVIEW 2015

NI LabVIEW 2015
یک آزمایشگاه مجازی پیشرفته جهت شبیه سازی سیستم های مختلف
۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر NI LabVIEW 2015 خرید NI LabVIEW 2015
نرم افزار SmartPlant Instrumentation 2013