Autodesk Autocad Map 3D 2019

Autodesk Autocad Map 3D 2019
نرم افزاری پر کاربرد بمنظور نقشه‌بردای و GIS
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk Autocad Map 3D 2019 خرید Autodesk Autocad Map 3D 2019

Autodesk Autocad Map 3D 2018

Autodesk Autocad Map 3D 2018
نرم افزاری پر کاربرد بمنظور نقشه‌بردای و GIS
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk Autocad Map 3D 2018 خرید Autodesk Autocad Map 3D 2018

Bentley MicroStation Connect Edition Update 7 10.07.00.39

Bentley MicroStation Connect Edition Update 7 10.07.00.39
نرم افزار شبیه سازی، مدل سازی و نقشه کشی در زمینه نقشه‌های GPS و GIS
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Bentley MicroStation Connect Edition Update 7 10.07.00.39 خرید Bentley MicroStation Connect Edition Update 7 10.07.00.39

ESRI ArcGIS Desktop 10.5

ESRI ArcGIS Desktop 10.5
نرم افزاری قدرتمند در زمینه سیستم های اطلاعات مکانی
۳۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر ESRI ArcGIS Desktop 10.5 خرید ESRI ArcGIS Desktop 10.5

ESRI ArcGIS Desktop 10.4.1

ESRI ArcGIS Desktop 10.4.1
نرم افزاری قدرتمند در زمینه سیستم های اطلاعات مکانی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر ESRI ArcGIS Desktop 10.4.1 خرید ESRI ArcGIS Desktop 10.4.1

Autodesk Infrastructure Map Server 2017

Autodesk Infrastructure Map Server 2017
نرم افزار انتشار و اشتراک گذاری نقشه‌های GIS
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk Infrastructure Map Server 2017 خرید Autodesk Infrastructure Map Server 2017

ESRI CityEngine 2016

ESRI CityEngine 2016
کاربرد این نرم افزار، تبدیل داده های GIS به مدل سه بعدی است
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر ESRI CityEngine 2016 خرید ESRI CityEngine 2016

Global Mapper 17.2.1

Global Mapper 17.2.1
یکی از برنامه های پرکاربرد در علوم نقشه برداری و GIS
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Global Mapper 17.2.1 خرید Global Mapper 17.2.1

Autodesk Autocad Map 3D 2017

Autodesk Autocad Map 3D 2017
نرم افزاری پر کاربرد بمنظور نقشه‌بردای و GIS
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk Autocad Map 3D 2017 خرید Autodesk Autocad Map 3D 2017

Bentley MicroStation CONNECT Edition v10

Bentley MicroStation CONNECT Edition v10
نرم افزار شبیه سازی، مدل سازی و نقشه کشی در زمینه نقشه‌های GPS و GIS
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Bentley MicroStation CONNECT Edition v10 خرید Bentley MicroStation CONNECT Edition v10

Vero Machining Strategist v2016 R1

Vero Machining Strategist v2016 R1
نرم افزاری قدرتمند برای مدل سازی سه بعدی کلیه ی فرآیند های پیچیده ماشین کاری و CNC
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Vero Machining Strategist v2016 R1 خرید Vero Machining Strategist v2016 R1

ESRI CityEngine 2015.2

ESRI CityEngine 2015.2
کاربرد این نرم افزار، تبدیل داده های GIS به مدل سه بعدی است
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر ESRI CityEngine 2015.2 خرید ESRI CityEngine 2015.2
نرم افزار SmartPlant Instrumentation 2013