Bentley MicroStation Connect Edition Update 7 10.07.00.39

Bentley MicroStation Connect Edition Update 7 10.07.00.39
نرم افزار شبیه سازی، مدل سازی و نقشه کشی در زمینه نقشه‌های GPS و GIS
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Bentley MicroStation Connect Edition Update 7 10.07.00.39 خرید Bentley MicroStation Connect Edition Update 7 10.07.00.39

Global Mapper 17.2.1

Global Mapper 17.2.1
یکی از برنامه های پرکاربرد در علوم نقشه برداری و GIS
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Global Mapper 17.2.1 خرید Global Mapper 17.2.1

Hydromantis GPS-X 6.1.1

Hydromantis GPS-X 6.1.1
نرم افزاری در زمینه طراحی فرایند، کنترل و شبیه سازی (Simulation) کلیه سیستم های تصفیه فاضلاب
۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Hydromantis GPS-X 6.1.1 خرید Hydromantis GPS-X 6.1.1

Bentley MicroStation CONNECT Edition v10

Bentley MicroStation CONNECT Edition v10
نرم افزار شبیه سازی، مدل سازی و نقشه کشی در زمینه نقشه‌های GPS و GIS
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Bentley MicroStation CONNECT Edition v10 خرید Bentley MicroStation CONNECT Edition v10

Global Mapper 16.0.7

Global Mapper 16.0.7
یکی از برنامه های پرکاربرد در علوم نقشه برداری و GIS
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Global Mapper 16.0.7 خرید Global Mapper 16.0.7

ArcGIS Desktop 10.3

ArcGIS Desktop 10.3
نرم افزاری قدرتمند در زمینه سیستم های اطلاعات مکانی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر ArcGIS Desktop 10.3 خرید ArcGIS Desktop 10.3

Bentley MicroStation 8i XM 8.11.05.17

Bentley MicroStation 8i XM 8.11.05.17
نرم افزاری قدرتمند و کاربردی در زمینه نقشه های GPS و GIS
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Bentley MicroStation 8i XM 8.11.05.17 خرید Bentley MicroStation 8i XM 8.11.05.17

ArcGIS 9.3

ArcGIS 9.3
نرم افزاری قدرتمند در زمینه سیستم های اطلاعات مکانی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر ArcGIS 9.3 خرید ArcGIS 9.3
نرم افزار SmartPlant Instrumentation 2013