Proteus Professional v8.8 SP1

Proteus Professional v8.8 SP1
نرم افزار طراحی و شبیه سازی مدارات الکترونیکی
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Proteus Professional v8.8 SP1 خرید Proteus Professional v8.8 SP1

WinCan VX v1.2018

WinCan VX v1.2018
نرم افزار بررسی وضعیت شبکه فاضلاب
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر WinCan VX v1.2018 خرید WinCan VX v1.2018

MathWorks MATLAB R2018b

MathWorks MATLAB R2018b
نرم افزار متلب، زبان محاسبات تکنیکی و رسم نمودار های پیشرفته
۳۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر MathWorks MATLAB R2018b خرید MathWorks MATLAB R2018b

Proteus Pro 8.7 SP3

Proteus Pro 8.7 SP3
نرم افزار طراحی و شبیه سازی مدارات الکترونیکی
۳۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Proteus Pro 8.7 SP3 خرید Proteus Pro 8.7 SP3

NI LabView 2018 +Toolkits

NI LabView 2018 +Toolkits
نرم افزار برنامه نویسی گرافیکی جهت تجزیه و تحلیل سیستم‌های اندازه گیری
۱۰۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر NI LabView 2018 +Toolkits خرید NI LabView 2018 +Toolkits

NI LabVIEW 2018

NI LabVIEW 2018
نرم افزار برنامه نویسی گرافیکی جهت تجزیه و تحلیل سیستم‌های اندازه گیری
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر NI LabVIEW 2018 خرید NI LabVIEW 2018

MPLAB C18 C30 C32 C Compilers

MPLAB C18 C30 C32 C Compilers
نرم افزاری جهت برنامه نویسی میکروکنترلر های شرکت میکروچیپ
۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر MPLAB C18 C30 C32 C Compilers خرید MPLAB C18 C30 C32 C Compilers

ECS FEMFAT LAB 3.12

ECS FEMFAT LAB 3.12
نرم افزاری در زمینه تست آزمایشگاهی و CAE
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر ECS FEMFAT LAB 3.12 خرید ECS FEMFAT LAB 3.12

Siemens LMS Test.Lab 17A

Siemens LMS Test.Lab 17A
مجموعه ابزار یکپارچه تست، آنالیز و گزارش دهی فرآیندهای مهندسی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Siemens LMS Test.Lab 17A خرید Siemens LMS Test.Lab 17A

Siemens LMS Virtual.Lab 13.8

Siemens LMS Virtual.Lab 13.8
قدرتمندترین نرم افزار شبیه‌سازی مهندسی و سیستم‌های مکانیکی
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Siemens LMS Virtual.Lab 13.8 خرید Siemens LMS Virtual.Lab 13.8

OriginLab OriginPro 2018

OriginLab OriginPro 2018
رسم و تحلیل نمودار ها در رشته های مهندسی و عموم رشته های تحلیلی
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر OriginLab OriginPro 2018 خرید OriginLab OriginPro 2018

OriginLab OriginPro 2017

OriginLab OriginPro 2017
رسم و تحلیل نمودار ها در رشته های مهندسی و عموم رشته های تحلیلی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر OriginLab OriginPro 2017 خرید OriginLab OriginPro 2017