Autodesk Navisworks Manage 2019

Autodesk Navisworks Manage 2019
نرم افزاری قدرتمند جهت شبیه سازی و انیمیشن سازی پروژه ها
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk Navisworks Manage 2019 خرید Autodesk Navisworks Manage 2019

Geomagic Control X 2018.0.1

Geomagic Control X 2018.0.1
نرم افزار مترولوژی و کنترل کیفیت
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Geomagic Control X 2018.0.1 خرید Geomagic Control X 2018.0.1

Schlumberger OilField Manager (OFM) 2014.1

Schlumberger OilField Manager (OFM) 2014.1
راه حل جامع برای نظارت روز به روز و مدیریت نفت و گاز می باشد
۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Schlumberger OilField Manager (OFM) 2014.1 خرید Schlumberger OilField Manager (OFM) 2014.1

CYPE 2016

CYPE 2016
نرم افزاری قدرتمند برای معماری، عمران و ساخت و ساز
۳۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر CYPE 2016 خرید CYPE 2016

Architect 3D Landscape Design v18.0.0

Architect 3D Landscape Design v18.0.0
نرم افزار طراحی فضای سبز ساختمان
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Architect 3D Landscape Design v18.0.0 خرید Architect 3D Landscape Design v18.0.0

Bentley OpenPlant Isometric Manager V8i SS5 v08.11.09.404

Bentley OpenPlant Isometric Manager V8i SS5 v08.11.09.404
نرم افزار طراحی هوشمند ایزومتریک
۳۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Bentley OpenPlant Isometric Manager V8i SS5 v08.11.09.404 خرید Bentley OpenPlant Isometric Manager V8i SS5 v08.11.09.404

SIMULIA Isight 2016

SIMULIA Isight 2016
نرم افزار اتصال و یکپارچه سازی داده برای انواع نرم افزار های شبیه سازی
۳۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر SIMULIA Isight 2016 خرید SIMULIA Isight 2016

Autodesk Navisworks Manage 2017

Autodesk Navisworks Manage 2017
نرم افزاری قدرتمند جهت شبیه سازی و انیمیشن سازی پروژه ها
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk Navisworks Manage 2017 خرید Autodesk Navisworks Manage 2017

Microsoft Project Professional 2013

Microsoft Project Professional 2013
نرم افزاری قدرتمند جهت مدیریت و کنترل پروژه
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Microsoft Project Professional 2013 خرید Microsoft Project Professional 2013

Microsoft Project Professional 2016

Microsoft Project Professional 2016
نرم افزاری قدرتمند جهت مدیریت و کنترل پروژه
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Microsoft Project Professional 2016 خرید Microsoft Project Professional 2016

Microsoft Project Suite 2007

Microsoft Project Suite 2007
نرم افزاری قدرتمند جهت مدیریت و کنترل پروژه
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Microsoft Project Suite 2007 خرید Microsoft Project Suite 2007

Autodesk NavisWorks Manage 2015

Autodesk NavisWorks Manage 2015
نرم افزاری قدرتمند جهت شبیه سازی و انیمیشن سازی پروژه ها
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk NavisWorks Manage 2015 خرید Autodesk NavisWorks Manage 2015
نرم افزار SmartPlant Instrumentation 2013