Antenna Magus Professional 2019

Antenna Magus Professional 2019
نرم افزار طراحی و تجزیه و تحلیل آنتن
۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Antenna Magus Professional 2019 خرید Antenna Magus Professional 2019

Autodesk EAGLE Premium 9.1.1

Autodesk EAGLE Premium 9.1.1
یکی از قدرتمندترین نرم افزارهای طراحی مدارهای چاپی و برد‌های الکترونیک
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk EAGLE Premium 9.1.1 خرید Autodesk EAGLE Premium 9.1.1

ProgeCAD 2019 Professional

ProgeCAD 2019 Professional
نرم افزاری در زمینه طراحی و نقشه کشی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر ProgeCAD 2019 Professional خرید ProgeCAD 2019 Professional

ProgeCAD 2018 Professional

ProgeCAD 2018 Professional
نرم افزاری در زمینه طراحی و نقشه کشی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر ProgeCAD 2018 Professional خرید ProgeCAD 2018 Professional

Autodesk EAGLE Premium 9.0

Autodesk EAGLE Premium 9.0
یکی از قدرتمندترین نرم افزارهای طراحی مدارهای چاپی و برد‌های الکترونیک
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk EAGLE Premium 9.0 خرید Autodesk EAGLE Premium 9.0

Autodesk Showcase Professional 2017

Autodesk Showcase Professional 2017
نرم افزاری برای تبدیل طرح های CAD به مدل های همه جانبه سه بعدی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk Showcase Professional 2017 خرید Autodesk Showcase Professional 2017

Autodesk Showcase Professional 2016

Autodesk Showcase Professional 2016
نرم افزاری برای تبدیل طرح های CAD به مدل های همه جانبه سه بعدی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk Showcase Professional 2016 خرید Autodesk Showcase Professional 2016

Sonnet suites Professional 15.52

Sonnet suites Professional 15.52
این مجموعه بی شک یکی از بهترین نرم افزارها در عرصه طراحی مدارها و آنتن های الکترومغناطیسی فرکانس بالا سه بعدی و مسطح می باشد
۲۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Sonnet suites Professional 15.52 خرید Sonnet suites Professional 15.52

ChemOffice 17.1 Professional

ChemOffice 17.1 Professional
نرم افزار طراحی ترکیبات شیمیایی و ساختار های مولکولی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر ChemOffice 17.1 Professional خرید ChemOffice 17.1 Professional

ECE Professional Edition 5.4.0

ECE Professional Edition 5.4.0
این نرم افزار جهت انتخاب متریال مناسب برای خطوط جریان و لوله استفاده می شود
۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر ECE Professional Edition 5.4.0 خرید ECE Professional Edition 5.4.0

Antenna Magus Professional 2018

Antenna Magus Professional 2018
نرم افزار طراحی و تجزیه و تحلیل آنتن
۳۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Antenna Magus Professional 2018 خرید Antenna Magus Professional 2018

Autodesk EAGLE Premium 8.2.0

Autodesk EAGLE Premium 8.2.0
یکی از قدرتمندترین نرم افزارهای طراحی مدارهای چاپی و برد‌های الکترونیک
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk EAGLE Premium 8.2.0 خرید Autodesk EAGLE Premium 8.2.0
مشاوره تخصصی در خصوص ویزای کانادا