CST Studio Suite v2016 SP1

CST Studio Suite v2016 SP1
قوی ترین و کامل ترین نرم افزار در زمینه آنالیز و طراحی الکترومغناطیس
۵۰۰۰۰   ۵۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر CST Studio Suite v2016 SP1 خرید CST Studio Suite v2016 SP1

MoldWorks 2014 SP0

MoldWorks 2014 SP0
نرم افزاری در زمینه طراحی قالب های تزریق پلاستیک و دایکاست
۳۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر MoldWorks 2014 SP0 خرید MoldWorks 2014 SP0

Software Cradle Suite v11

Software Cradle Suite v11
نرم افزارهای شیبه سازی و ابزارهای تجزیه و تحلیل حرارتی سیالات
۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Software Cradle Suite v11 خرید Software Cradle Suite v11

AVL CRUISE M 2015.1

AVL CRUISE M 2015.1
نرم افزاری در زمینه آنالیز سیستم‌های قوای محرکه و خودور
۳۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر AVL CRUISE M 2015.1 خرید AVL CRUISE M 2015.1

Rsoft Component Suite 2013.12

Rsoft Component Suite 2013.12
نرم افزاری قدرتمند برای مدل سازی برنامه های فناوری نانو
۱۰۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Rsoft Component Suite 2013.12 خرید Rsoft Component Suite 2013.12

R&B Suite for SolidWorks 2012-2014

R&B Suite for SolidWorks 2012-2014
پکیج نرم افزاری که قابل استفاده در کنار نرم افزار SolidWorks است
۷۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر R&B Suite for SolidWorks 2012-2014 خرید R&B Suite for SolidWorks 2012-2014

AVL CRUISE M 2014c

AVL CRUISE M 2014c
نرم افزاری در زمینه آنالیز سیستم‌های قوای محرکه و خودور
۲۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر AVL CRUISE M 2014c خرید AVL CRUISE M 2014c

SynaptiCAD Product Suite 19.02c

SynaptiCAD Product Suite 19.02c
نرم افزاری در زمینه طراحی مدارهای الکتریکی
۳۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر SynaptiCAD Product Suite 19.02c خرید SynaptiCAD Product Suite 19.02c

SynaptiCAD Product Suite 19.00c

SynaptiCAD Product Suite 19.00c
نرم افزاری در زمینه طراحی مدارهای الکتریکی
۲۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر SynaptiCAD Product Suite 19.00c خرید SynaptiCAD Product Suite 19.00c

Plexim Plecs Suite 3.6.1

Plexim Plecs Suite 3.6.1
نرم افزار طراحی مدارات الکتریکی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Plexim Plecs Suite 3.6.1 خرید Plexim Plecs Suite 3.6.1

CST Studio Suite v2015 SP6

CST Studio Suite v2015 SP6
قوی ترین و کامل ترین نرم افزار در زمینه آنالیز و طراحی الکترومغناطیس
۳۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر CST Studio Suite v2015 SP6 خرید CST Studio Suite v2015 SP6

FTI FormingSuite 11.0

FTI FormingSuite 11.0
قوی ترین ابزار تجزیه و تحلیل پرس، شبیه سازی، برآورد و بهینه سازی هزینه تولید پلیت های با ورق فلزی می باشد
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر FTI FormingSuite 11.0 خرید FTI FormingSuite 11.0
نرم افزار SmartPlant Instrumentation 2013