CST Studio Suite 2019 SP1

CST Studio Suite 2019 SP1
قوی ترین و کامل ترین نرم افزار در زمینه آنالیز و طراحی الکترومغناطیس
۳۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر CST Studio Suite 2019 SP1 خرید CST Studio Suite 2019 SP1

HTRI Xchanger Suite v7.3.2

HTRI Xchanger Suite v7.3.2
نرم افزار طراحی، ارزیابی و شبیه‌سازی تجهیزات انتقال حرارت
۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر HTRI Xchanger Suite v7.3.2 خرید HTRI Xchanger Suite v7.3.2

R&B MoldWorks 2016 SP0

R&B MoldWorks 2016 SP0
نرم افزاری در زمینه طراحی قالب های تزریق پلاستیک و دایکاست
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر R&B MoldWorks 2016 SP0 خرید R&B MoldWorks 2016 SP0

SynaptiCAD Product Suite 20.25

SynaptiCAD Product Suite 20.25
نرم افزاری در زمینه طراحی مدارهای الکتریکی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر SynaptiCAD Product Suite 20.25 خرید SynaptiCAD Product Suite 20.25

Plexim Plecs Suite 4.1.2

Plexim Plecs Suite 4.1.2
نرم افزار شبیه سازی،کنترل و تست سیستم های الکتریکی پیچیده
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Plexim Plecs Suite 4.1.2 خرید Plexim Plecs Suite 4.1.2

AVL Suite 2016.0

AVL Suite 2016.0
نرم افزار قدرتمند شبیه‌سازی چند بعدی و طراحی موتور و نیرو محرکه
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر AVL Suite 2016.0 خرید AVL Suite 2016.0

Sonnet suites Professional 15.52

Sonnet suites Professional 15.52
این مجموعه بی شک یکی از بهترین نرم افزارها در عرصه طراحی مدارها و آنتن های الکترومغناطیسی فرکانس بالا سه بعدی و مسطح می باشد
۲۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Sonnet suites Professional 15.52 خرید Sonnet suites Professional 15.52

CST Studio Suite 2018

CST Studio Suite 2018
قوی ترین و کامل ترین نرم افزار در زمینه آنالیز و طراحی الکترومغناطیس
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر CST Studio Suite 2018 خرید CST Studio Suite 2018

CST Studio Suite 2017 SP2

CST Studio Suite 2017 SP2
قوی ترین و کامل ترین نرم افزار در زمینه آنالیز و طراحی الکترومغناطیس
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر CST Studio Suite 2017 SP2 خرید CST Studio Suite 2017 SP2

CST Studio Suite v2016 SP1

CST Studio Suite v2016 SP1
قوی ترین و کامل ترین نرم افزار در زمینه آنالیز و طراحی الکترومغناطیس
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر CST Studio Suite v2016 SP1 خرید CST Studio Suite v2016 SP1

MoldWorks 2014 SP0

MoldWorks 2014 SP0
نرم افزاری در زمینه طراحی قالب های تزریق پلاستیک و دایکاست
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر MoldWorks 2014 SP0 خرید MoldWorks 2014 SP0

Software Cradle Suite v11

Software Cradle Suite v11
نرم افزارهای شیبه سازی و ابزارهای تجزیه و تحلیل حرارتی سیالات
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Software Cradle Suite v11 خرید Software Cradle Suite v11
مشاوره تخصصی در خصوص ویزای کانادا