Wolfram SystemModeler 5.1.0

Wolfram SystemModeler 5.1.0
نرم افزار مدل سازی و شبیه سازی محیط برای سیستم های سایبر فیزیکی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Wolfram SystemModeler 5.1.0 خرید Wolfram SystemModeler 5.1.0

Wolfram Mathematica 11.3.0

 Wolfram Mathematica 11.3.0
یکی از کامل ترین ابزار های محاسباتی جهان می باشد.
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر  Wolfram Mathematica 11.3.0 خرید  Wolfram Mathematica 11.3.0

Wolfram Mathematica 10.4.1

Wolfram Mathematica 10.4.1
یکی از کامل ترین ابزار های محاسباتی جهان می باشد.
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Wolfram Mathematica 10.4.1 خرید Wolfram Mathematica 10.4.1

Wolfram SystemModeler v4.2

Wolfram SystemModeler v4.2
نرم افزار مدل سازی و شبیه سازی محیط برای سیستم های سایبر فیزیکی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Wolfram SystemModeler v4.2 خرید Wolfram SystemModeler v4.2

Wolfram Mathematica 10.3

Wolfram Mathematica 10.3
یکی از کامل ترین ابزار های محاسباتی جهان می باشد.
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Wolfram Mathematica 10.3 خرید Wolfram Mathematica 10.3