DS SIMULIA Abaqus CAE 2019

DS SIMULIA Abaqus CAE 2019
نرم افزار قدرتمند شبیه‌سازی و تحلیل المان محدود
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر DS SIMULIA Abaqus CAE 2019 خرید DS SIMULIA Abaqus CAE 2019

SFTC DEFORM PREMIER 11.0

SFTC DEFORM PREMIER 11.0
نرم افزاری برای شبیه سازی فرایندهای شکل دهی فلزات
۳۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر SFTC DEFORM PREMIER 11.0 خرید SFTC DEFORM PREMIER 11.0

DS SIMULIA Suite (Abaqus/Isight/fe-safe/Tosca) 2018

DS SIMULIA Suite (Abaqus/Isight/fe-safe/Tosca) 2018
یک نرم افزار مهندسی قدرتمند بر اساس روش المان محدود است که توانایی حل مسائل از مثال های خطی ساده تا شبیه سازی های غیر خطی پیشرفته را دارا می باشد.
۳۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر DS SIMULIA Suite (Abaqus/Isight/fe-safe/Tosca) 2018	خرید DS SIMULIA Suite (Abaqus/Isight/fe-safe/Tosca) 2018

DS SIMULIA Suite (Abaqus/Isight/fe-safe/Tosca) 2017

DS SIMULIA Suite (Abaqus/Isight/fe-safe/Tosca) 2017
یک نرم افزار مهندسی قدرتمند بر اساس روش المان محدود است که توانایی حل مسائل از مثال های خطی ساده تا شبیه سازی های غیر خطی پیشرفته را دارا می باشد.
۲۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر DS SIMULIA Suite (Abaqus/Isight/fe-safe/Tosca) 2017 خرید DS SIMULIA Suite (Abaqus/Isight/fe-safe/Tosca) 2017

Simulia Abaqus 2016.0

Simulia Abaqus 2016.0
یک نرم افزار مهندسی قدرتمند بر اساس روش المان محدود است که توانایی حل مسائل از مثال های خطی ساده تا شبیه سازی های غیر خطی پیشرفته را دارا می باشد.
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Simulia Abaqus 2016.0 خرید Simulia Abaqus 2016.0

Simulia Abaqus 6.14.3

Simulia Abaqus 6.14.3
یک نرم افزار مهندسی قدرتمند بر اساس روش المان محدود است که توانایی حل مسائل از مثال های خطی ساده تا شبیه سازی های غیر خطی پیشرفته را دارا می باشد.
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Simulia Abaqus 6.14.3 خرید Simulia Abaqus 6.14.3

SFTC DEFORM System v10.2

SFTC DEFORM System v10.2
نرم افزاری برای شبیه سازی فرایندهای شکل دهی فلزات
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر SFTC DEFORM System v10.2 خرید SFTC DEFORM System v10.2

Simulia Tosca Structure 8.1

Simulia Tosca Structure 8.1
نرم افزاری پیشرو برای طراحی سریع و قابل اعتماد از قطعات سبک، سفت و سخت و با دوام است
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Simulia Tosca Structure 8.1 خرید Simulia Tosca Structure 8.1

Simulia Abaqus 6.14.2

Simulia Abaqus 6.14.2
یک نرم افزار مهندسی قدرتمند بر اساس روش المان محدود است که توانایی حل مسائل از مثال های خطی ساده تا شبیه سازی های غیر خطی پیشرفته را دارا می باشد.
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Simulia Abaqus 6.14.2 خرید Simulia Abaqus 6.14.2

Simulia Abaqus 6.14.1

Simulia Abaqus 6.14.1
یک نرم افزار مهندسی قدرتمند بر اساس روش المان محدود است که توانایی حلّ مسائل از مثال های خطّی ساده تا شبیه سازی های غیر خطی پیشرفته را دارا می باشد.
۱۵۰۰۰   ۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Simulia Abaqus 6.14.1 خرید Simulia Abaqus 6.14.1

Simulia Abaqus 6.13.4

Simulia Abaqus 6.13.4
یک نرم افزار مهندسی قدرتمند بر اساس روش المان محدود است که توانایی حلّ مسائل از مثال های خطّی ساده تا شبیه سازی های غیر خطی پیشرفته را دارا می باشد.
۱۵۰۰۰   ۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Simulia Abaqus 6.13.4 خرید Simulia Abaqus 6.13.4

Simulia Abaqus 6.10.1

Simulia Abaqus 6.10.1
یک نرم افزار مهندسی قدرتمند بر اساس روش المان محدود است که توانایی حلّ مسائل از مثال های خطّی ساده تا شبیه سازی های غیر خطی پیشرفته را دارا می باشد.
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Simulia Abaqus 6.10.1 خرید Simulia Abaqus 6.10.1