Autodesk Inventor Pro 2019

Autodesk Inventor Pro 2019
نرم افزار طراحی قطعات صنعتی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk Inventor Pro 2019 خرید Autodesk Inventor Pro 2019

Autodesk Inventor Pro 2018

Autodesk Inventor Pro 2018
نرم افزار طراحی قطعات صنعتی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk Inventor Pro 2018 خرید Autodesk Inventor Pro 2018

Autodesk Revit 2019

Autodesk Revit 2019
نرم افزاری برای مدل‌سازی و طراحی ساختمان
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk Revit 2019 خرید Autodesk Revit 2019

Autodesk Revit 2018

Autodesk Revit 2018
نرم افزاری برای مدل‌سازی و طراحی ساختمان
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk Revit 2018 خرید Autodesk Revit 2018

Autodesk 3ds Max 2019

Autodesk 3ds Max 2019
نرم افزاری قدرتمند بمنظور طراحی و مدلسازی سه بعدی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk 3ds Max 2019 خرید Autodesk 3ds Max 2019

Autodesk 3ds Max 2018

Autodesk 3ds Max 2018
نرم افزاری قدرتمند بمنظور طراحی و مدلسازی سه بعدی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk 3ds Max 2018 خرید Autodesk 3ds Max 2018

Autodesk 3ds Max 2017

Autodesk 3ds Max 2017
نرم افزاری قدرتمند بمنظور طراحی و مدلسازی سه بعدی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk 3ds Max 2017 خرید Autodesk 3ds Max 2017

Autodesk Fabrication CAMDUCT 2018

Autodesk Fabrication CAMDUCT 2018
یک ابزار قدرتمند جهت طراحی و ساخت سیستم های تهویه مطبوع و کانالها و داکتها می باشد.
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk Fabrication CAMDUCT 2018 خرید Autodesk Fabrication CAMDUCT 2018

Autodesk Fabrication CAMDUCT 2017

Autodesk Fabrication CAMDUCT 2017
یک ابزار قدرتمند جهت طراحی و ساخت سیستم های تهویه مطبوع و کانالها و داکتها می باشد.
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk Fabrication CAMDUCT 2017 خرید Autodesk Fabrication CAMDUCT 2017

Autodesk Fabrication ESTMEP 2018

Autodesk Fabrication ESTMEP 2018
نرم افزاری در زمینه درک بهتری از هزینه های مربوط به تاسیسات (لوله کشی ، برق و قسمت های مکانیکی) ساختمانی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk Fabrication ESTMEP 2018 خرید Autodesk Fabrication ESTMEP 2018

Autodesk Fabrication ESTMEP 2017

Autodesk Fabrication ESTMEP 2017
نرم افزاری در زمینه درک بهتری از هزینه های مربوط به تاسیسات (لوله کشی ، برق و قسمت های مکانیکی) ساختمانی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk Fabrication ESTMEP 2017 خرید Autodesk Fabrication ESTMEP 2017

Autodesk Fabrication CADMEP 2018

Autodesk Fabrication CADMEP 2018
یک نرم افزار ساخت برای پروژه های MEP (مکانیکی، الکتریکی و لوله کشی) می باشد
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk Fabrication CADMEP 2018 خرید Autodesk Fabrication CADMEP 2018
نرم افزار SmartPlant Instrumentation 2013