Mentor Graphics PADS VX.2.4

Mentor Graphics PADS VX.2.4
نرم افزار طراحی مدارهای الکتریکی
۳۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Mentor Graphics PADS VX.2.4 خرید Mentor Graphics PADS VX.2.4

R&L CAD Services Plate'n'Sheet v4.12.12

R&L CAD Services Plate
نرم افزار طراحی و توسعه الگوهای رایج برای ورق‌های فلزی
۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر R&L CAD Services Plate خرید R&L CAD Services Plate

ANSYS Additive 19.2

 ANSYS Additive 19.2
نرم افزار شبیه‌سازی فرآیند تولید افزودنی (AM) و چاپ سه‌بعدی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر  ANSYS Additive 19.2 خرید  ANSYS Additive 19.2

AVEVA Bocad Suite v2.2.0.3

AVEVA Bocad Suite v2.2.0.3
نرم افزار پیشرفته طراحی، مدل‌سازی و آنالیز سازه‌های صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر AVEVA Bocad Suite v2.2.0.3 خرید AVEVA Bocad Suite v2.2.0.3

AVEVA Marine v12.1 SP4.29

AVEVA Marine v12.1 SP4.29
نرم افزار پیشرفته طراحی و ساخت انواع کشتی و سازه‌های دریایی
۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر AVEVA Marine v12.1 SP4.29 خرید AVEVA Marine v12.1 SP4.29

Carlson Civil Suite 2018

Carlson Civil Suite 2018
مجموعه نرم افزار های راه سازی و طراحی جاده
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Carlson Civil Suite 2018 خرید Carlson Civil Suite 2018

Mentor Graphics PADS VX.2.3

Mentor Graphics PADS VX.2.3
نرم افزار طراحی مدارهای الکتریکی
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Mentor Graphics PADS VX.2.3 خرید Mentor Graphics PADS VX.2.3

Mentor Graphics PADS VX.1.2

Mentor Graphics PADS VX.1.2
نرم افزار طراحی مدارهای الکتریکی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Mentor Graphics PADS VX.1.2 خرید Mentor Graphics PADS VX.1.2

Amapi Pro 7.5.2

Amapi Pro 7.5.2
نرم افزار طراحی و مدل سازی سه بعدی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Amapi Pro 7.5.2 خرید Amapi Pro 7.5.2

Altair SimLab 14.0

Altair SimLab 14.0
نرم افزار تحلیل، مش بندی و مدل سازی سه بعدی قطعات پیچیده
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Altair SimLab 14.0 خرید Altair SimLab 14.0

AVEVA Everything3D 2.1.0.3

AVEVA Everything3D  2.1.0.3
نرم افزار طراحی پیشرفته کارخانجات و واحد‌های صنعتی
۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر AVEVA Everything3D  2.1.0.3 خرید AVEVA Everything3D  2.1.0.3

Carlson Civil Suite 2017

Carlson Civil Suite 2017
مجموعه نرم افزار های راه سازی و طراحی جاده
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Carlson Civil Suite 2017 خرید Carlson Civil Suite 2017
مشاوره تخصصی در خصوص ویزای کانادا