DS SIMULIA Abaqus CAE 2019

DS SIMULIA Abaqus CAE 2019
نرم افزار قدرتمند شبیه‌سازی و تحلیل المان محدود
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر DS SIMULIA Abaqus CAE 2019 خرید DS SIMULIA Abaqus CAE 2019

ANSYS Discovery Enterprise 19.2

ANSYS Discovery Enterprise 19.2
نرم افزار پیشرفته شبیه‌سازی مهندسی به صورت زنده و تعاملی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر ANSYS Discovery Enterprise 19.2 خرید ANSYS Discovery Enterprise 19.2

CFTurbo 10.3.4

CFTurbo 10.3.4
نرم افزاری بمنظور طراحی توربوماشين های جريان شعاعی و جريان مختلط
۳۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر CFTurbo 10.3.4 خرید CFTurbo 10.3.4

MSC Apex Harris Hawk SP1

MSC Apex Harris Hawk SP1
نرم افزار تولید مدل های سه بعدی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر MSC Apex Harris Hawk SP1 خرید MSC Apex Harris Hawk SP1

DS SIMULIA Isight 2018

DS SIMULIA Isight 2018
نرم افزار اتصال و یکپارچه سازی داده برای انواع نرم افزار های شبیه سازی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر DS SIMULIA Isight 2018 خرید DS SIMULIA Isight 2018

Concepts NREC v8.5.10.0

Concepts NREC v8.5.10.0
جموعه تمامی نرم افزارهای شرکت Concepts NREC جهت طراحی پیشرفته توربوماشین‌ها
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Concepts NREC v8.5.10.0 خرید Concepts NREC v8.5.10.0

EPLAN Fluid 2.7

EPLAN Fluid 2.7
نرم افزار طراحی و مستند سازی سیستم های توان سیال
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر EPLAN Fluid 2.7 خرید EPLAN Fluid 2.7

EPLAN Fluid 2.5

EPLAN Fluid 2.5
نرم افزار طراحی و مستند سازی سیستم های توان سیال
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر EPLAN Fluid 2.5 خرید EPLAN Fluid 2.5

GT-SUITE 2016 B3

GT-SUITE 2016 B3
نرم افزار قدرتمند طراحی و تحلیل سیستم های مکانیکی و انتقال قدرت و به ویژه موتور خودرو
۲۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر GT-SUITE 2016 B3 خرید GT-SUITE 2016 B3

Intergraph CAESAR II 2018 v10.00.00

Intergraph CAESAR II 2018 v10.00.00
نرم افزار کاربردی در تجزیه و تحلیل مؤلفه‌ی تنش در سیستم‌های لوله‌کشی
۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Intergraph CAESAR II 2018 v10.00.00	خرید Intergraph CAESAR II 2018 v10.00.00

MSC Apex Fossa 2016

MSC Apex Fossa 2016
نرم افزار شبیه سازی مدل های مهندسی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر MSC Apex Fossa 2016 خرید MSC Apex Fossa 2016

MSC Apex Grizzly 2017

MSC Apex Grizzly 2017
نرم افزار شبیه‌سازی مدل‌های مهندسی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر MSC Apex Grizzly 2017 خرید MSC Apex Grizzly 2017
مشاوره تخصصی در خصوص ویزای کانادا