Autodesk PartMaker 2018

Autodesk PartMaker 2018
نرم افزار شبیه سازی تولید قطعات صنعتی با دستگاه‌های CNC
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk PartMaker 2018 خرید Autodesk PartMaker 2018

Autodesk PartMaker 2017

Autodesk PartMaker 2017
نرم افزار شبیه سازی تولید قطعات صنعتی با دستگاه‌های CNC
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk PartMaker 2017 خرید Autodesk PartMaker 2017

Autodesk Crispin ShoeCost 2016

Autodesk Crispin ShoeCost 2016
نرم افزاری بمنظور مقرون به صرفه بودن از نظر استفاده از مواد در طراحی کفش
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk Crispin ShoeCost 2016 خرید Autodesk Crispin ShoeCost 2016

Autodesk Crispin PatternCut 2016

Autodesk Crispin PatternCut 2016
نرم افزاری بمنظور کاهش نمونه برداری و هزینه‌های قالب در طراحی کفش
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk Crispin PatternCut 2016 خرید Autodesk Crispin PatternCut 2016

Delcam Crispin PatternCut 2015

Delcam Crispin PatternCut 2015
نرم افزاری بمنظور کاهش نمونه برداری و هزینه‌های قالب در طراحی کفش
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Delcam Crispin PatternCut 2015 خرید Delcam Crispin PatternCut 2015

Autodesk PowerInspect 2019

Autodesk PowerInspect 2019
نرم افزاری قدرتمند جهت بررسی یک قطعه صنعتی در محیط سه بعدی مجازی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk PowerInspect 2019 خرید Autodesk PowerInspect 2019

Autodesk PowerInspect 2018

Autodesk PowerInspect 2018
نرم افزاری قدرتمند جهت بررسی یک قطعه صنعتی در محیط سه بعدی مجازی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk PowerInspect 2018 خرید Autodesk PowerInspect 2018

Autodesk FeatureCAM 2019

Autodesk FeatureCAM 2019
نرم افزار اتوماسیون و برنامه‌نویسی دستگاه‌های سی‌ان‌سی تراش‌کاری، فرزکاری و وایرکات
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk FeatureCAM 2019 خرید Autodesk FeatureCAM 2019

Autodesk FeatureCAM 2018

Autodesk FeatureCAM 2018
نرم افزار اتوماسیون و برنامه‌نویسی دستگاه‌های سی‌ان‌سی تراش‌کاری، فرزکاری و وایرکات
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk FeatureCAM 2018 خرید Autodesk FeatureCAM 2018

AutoDesk PowerShape 2019

AutoDesk PowerShape 2019
یکی از معروفترین نرم افزارهایت خصصی طراحی صنعتی و مدل‌سازی قطعات برای تولید
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر AutoDesk PowerShape 2019 خرید AutoDesk PowerShape 2019

AutoDesk PowerShape 2018

AutoDesk PowerShape 2018
یکی از معروفترین نرم افزارهایت خصصی طراحی صنعتی و مدل‌سازی قطعات برای تولید
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر AutoDesk PowerShape 2018 خرید AutoDesk PowerShape 2018

Autodesk PowerMill 2019

Autodesk PowerMill 2019
یکی از قدرتمندترین و برجسته ترین نرم‌ افزارهای ماشین کاری قطعات
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk PowerMill 2019 خرید Autodesk PowerMill 2019
مشاوره تخصصی در خصوص ویزای کانادا