Autodesk Nastran In-CAD 2019

Autodesk Nastran In-CAD 2019
نرم افزار آنالیز تنش به روش المان محدود
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk Nastran In-CAD 2019 خرید Autodesk Nastran In-CAD 2019

Autodesk Nastran 2019

Autodesk Nastran 2019
نرم افزار آنالیز تنش به روش المان محدود
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk Nastran 2019 خرید Autodesk Nastran 2019

Siemens FEMAP 11.4.2 with NX Nastran

Siemens FEMAP 11.4.2 with NX Nastran
یکی از قوی ترین نرم افزارهای تحلیلی CAE می باشد که قابلیت اتصال به NX Nastran را نیز داراست.
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Siemens FEMAP 11.4.2 with NX Nastran خرید Siemens FEMAP 11.4.2 with NX Nastran

Siemens NX Nastran 12.0.1

Siemens NX Nastran 12.0.1
نرم افزاری برای شبیه سازی در صنعت هوا فضا , خودرو , الکترونیک , ماشین آلات سنگین و...
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Siemens NX Nastran 12.0.1 خرید Siemens NX Nastran 12.0.1

Siemens NX Nastran 11.0.1

Siemens NX Nastran 11.0.1
نرم افزاری برای شبیه سازی در صنعت هوا فضا , خودرو , الکترونیک , ماشین آلات سنگین و...
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Siemens NX Nastran 11.0.1 خرید Siemens NX Nastran 11.0.1

Siemens NX Nastran 10.2

Siemens NX Nastran 10.2
نرم افزاری برای شبیه سازی در صنعت هوا فضا , خودرو , الکترونیک , ماشین آلات سنگین و...
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Siemens NX Nastran 10.2 خرید Siemens NX Nastran 10.2

MSC Nastran 2018

MSC Nastran 2018
یکی از پر استفاده ترین نرم افزار‌های تحلیل المان‌ها و عناصر محدود است
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر MSC Nastran 2018 خرید MSC Nastran 2018

MSC Nastran 2017

MSC Nastran 2017
یکی از پر استفاده ترین نرم افزار‌های تحلیل المان‌ها و عناصر محدود است
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر MSC Nastran 2017 خرید MSC Nastran 2017

MSC Nastran 2016

MSC Nastran 2016
یکی از پر استفاده ترین نرم افزار‌های تحلیل المان‌ها و عناصر محدود است
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر MSC Nastran 2016 خرید MSC Nastran 2016

Siemens FEMAP v11.3 with NX Nastran

Siemens FEMAP v11.3 with NX Nastran
یکی از قوی ترین نرم افزارهای تحلیلی CAE می باشد که قابلیت اتصال به NX Nastran را نیز داراست.
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Siemens FEMAP v11.3 with NX Nastran خرید Siemens FEMAP v11.3 with NX Nastran

MSC Nastran 2015

MSC Nastran 2015
یکی از پر استفاده ترین نرم افزار‌های تحلیل المان‌ها و عناصر محدود است
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر MSC Nastran 2015 خرید MSC Nastran 2015

Siemens Femap 11.1.2

Siemens Femap 11.1.2
یکی از قوی ترین نرم افزارهای تحلیلی CAE می باشد که قابلیت اتصال به NX Nastran را نیز داراست.
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Siemens Femap 11.1.2 خرید Siemens Femap 11.1.2
مشاوره تخصصی در خصوص ویزای کانادا