ThermoAnalytics TAITherm 12.6.0

ThermoAnalytics TAITherm 12.6.0
نرم افزار قدرتمند شبیه‌سازی، مدل‌سازی حرارتی و پیش‌بینی توزیع دما
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر ThermoAnalytics TAITherm 12.6.0 خرید ThermoAnalytics TAITherm 12.6.0

ThermoAnalytics CoTherm 1.5.0

ThermoAnalytics CoTherm 1.5.0
نرم افزار قدرتمند شبیه‌سازی کوپلی و چندگانه
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر ThermoAnalytics CoTherm 1.5.0 خرید ThermoAnalytics CoTherm 1.5.0

Mentor Graphics FloEFD For CATIA & Creo & NX FE.15.0.3359

Mentor Graphics FloEFD For CATIA & Creo & NX FE.15.0.3359
نرم افزار آنالیز و حل دینامیک سیالات محاسباتی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Mentor Graphics FloEFD For CATIA & Creo & NX FE.15.0.3359 خرید Mentor Graphics FloEFD For CATIA & Creo & NX FE.15.0.3359
مشاوره تخصصی در خصوص ویزای کانادا