Microsoft Project Pro 2019

Microsoft Project Pro 2019
نرم افزاری قدرتمند جهت مدیریت و کنترل پروژه
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Microsoft Project Pro 2019 خرید Microsoft Project Pro 2019

Tekla Structures 2018

Tekla Structures 2018
نرم افزار طراحی سازه به صورت مدل های سه بعدی
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Tekla Structures 2018 خرید Tekla Structures 2018

Tekla Structures v2016i SP1

Tekla Structures v2016i SP1
نرم افزار طراحی سازه به صورت مدل های سه بعدی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Tekla Structures v2016i SP1 خرید Tekla Structures v2016i SP1

Autodesk AutoCAD Utility Design 2017

Autodesk AutoCAD Utility Design 2017
نرم افزار طراحی و مستند سازی برای سیستم‌های توزیع برق
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk AutoCAD Utility Design 2017 خرید Autodesk AutoCAD Utility Design 2017

SIMULIA Simpoe Mold 2015

SIMULIA Simpoe Mold 2015
نرم افزار شبیه سازی تزریق پلاستیک
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر SIMULIA Simpoe Mold 2015 خرید SIMULIA Simpoe Mold 2015

Microsoft Project Professional 2016

Microsoft Project Professional 2016
نرم افزاری قدرتمند جهت مدیریت و کنترل پروژه
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Microsoft Project Professional 2016 خرید Microsoft Project Professional 2016